روزها
ساعت‌
ثانیه
تاریخ تحقق وعده به پابان رسیده است!

وعده : افتتاح پل شهرک در سمنان

وعده دهنده : استاندار سمنان تاریخ تحقق وعده : ۱ مهر ۱۴۰۲ جهت خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.