امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

این فاصله طبقاتی چه سنخیتی با انقلاب دارد؟!

کد خبر: 6255
زمان انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۸ بعد از ظهر -
167 بازدید

یادداشت روز به قلم جواد میرحاج؛

این فاصله طبقاتی چه سنخیتی با انقلاب دارد؟!

 

ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است واین روزها برای هم نسلان بنده که در روزهای پر التهاب انقلاب در دوران نوجوانی وجوانی بسر میبردند سرشار از خاطرات تلخ وشیرینی است که بازگو کردنش تنها میتواند برای نسلهای جوان فعلی وایندگان عبرت اموز باشد!

 

همسن وسالان بنده حتما بخاطر دارند که روزهای منجر به پیروزی انقلاب در ودیوار شهر وهر رسانه ای که امکان فعالیت داشت پر بود از احادیث وشعارهایی که با گوشت وپوست وخون ملت عجین شده بود یکی از این احادیث گفتاری منسوب به حضرت رسول اکرم  ص بود واین روزها هم کمابیش  انرا میشنویم وان گفتار ارزشمند این است که

 

الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم!

یعنی اینکه دوام حکومت با زمامداران کافر بقایش ممکن وبا ظالمین نا ممکن خواهد بود!

باز این روزها موضوعی که نسل باز مانده از انقلاب را تا حدودی میازارد مقایسه حکومت پهلوی وجمهوری اسلامی وبعضا رجحان ان دوره نسبت به زمان حال است

واقعیت این است که کسانی که سالهای منتهی به وقوع انقلاب را بخاطر دارند نیک میدانند که پوشش هاله ای از بی عیبی به حکومت پهلوی وترجیح ان به جمهوری اسلامی اگر نگوییم ظلم قطعا از انصاف بسی دور است!

باید بپذیریم که اگر نبود ظلم وجور حاکم در دوران پهلوی  وبرخورداری عده ای خاص از تمام مواهب و محرومیت مطلق بخش اعظمی از ملت انقلابی رخ نمیداد ! و شاید شاه اگر زدوتر به اشتباهاتش واقف میشد الان اوضاع کشور این نبود! اما حیف که گفته اند

دراگر نتوان نشست!

اگرچه این روزها پس از چهل وچهار سال از وقوع انقلاب وبر ملا شدن برخی واقعیات در چرایی وقوع انقلاب تحلیلهای متفاوتی صورت میگیرد که هر کدام در جای خود قابل بررسی ودقت هستند!

اما فارغ از هر ایده ونظر وتحلیلی باید قبول کنیم انچه سال پنجاه وهفت توده های ملت از هر قشری را به خیابانها کشاند ظلم وبی عدالتی بود که همچون خاری در چشم ملت ستمدیده فرو رفته بود یقینا مولفه های سیاسی گری موجود در اواخر حکومت پهلوی بسیار کمتر از انچه که امروز در ایران میگذرد خود نمایی میکرد

اساسا مردم زمان شاه نه تنها  در امور سیاسی نسبت به الان اطلاعات چندانی نداشتند بلکه میزان بهره مندی انان از ازادی ها واطلاعات عمومی بمراتب کمتر از زمان حال بود !

بارها نوشته ام اگر در اواخر حکومت پهلوی کسی میخواست اسمی از شاه وخانواده اش ببرد ابتدا با دقت به اطرافش مینگریست وبا وسواس زیاد حتی در جمع محدود خانواده مطلبش را انهم با ترس ولرز بیان میکرد اما امروز به مدد رشدوسایل ارتباطی وعوامل متعدد دیگر نبض سیاست نسبت به ان دوره با سرعتی بسی بیشتر میتپد ومردم از ریز ودرشت کوچکترین فعل وانفعالات سیاسی را رصد میکنند وقطعا فهم انچه در جامعه میگذرد خیلی میسر تر از زمان وقوع انقلاب است وبه عقیده برخی صاحب نظران یکی از دلایل  بقای جمهوری اسلامی علی رغم همه ی کاستی ها  همین است که مردم بر این باورند که مسولان باسانی مطالبات جمعی را دیده وتقریبا ریز و درشت خواستهای ملت بر حکومت عیان است واین تفاوت ماهوی زمان فعلی با سالهای منجر به انقلاب است

ملت ایران به رغم تمام مشکلات موجود هنوز نسبت به جمهوری اسلامی واینده ی کشور عرق خاصی دارند وامیدوارند که حکام با خرد وتدبیر مانع از ان شوند که بر سر حکومت پهلوی امد!

مخلص کلام اینکه صرف نظر از عوامل وقوع انقلاب اسلامی ایران  یقینا یکی از مهمترین دلایل تحقق ان مبارزه با رشد رانت خواری وفساد ومبارزه با تباهی بوده است وانچه انتطار ملت از حکومت است در وهله اول پرهیز وجلوگیری از فساد وتبعیض است که منجر به وجود اختلاف شدید طبقاتی وبرخورداری عده ای معدود از تمام مواهب ومحرومیت اکثریت ملت از حق وحقوق واقعی خویش است

به یقین امروز در نظام اسلامی تصویب قوانینی که منجر به بی عدالتی شود هیچ سنخیتی با اهداف انقلاب ندارد حتی اگر مصوبان چنین قوانینی از عنوان دهان پر کن انقلابی بهره ببرند!

به عقیده نگارنده  هم انچه موجب رنج وزجر مضاعف ملت میشود نه صرفا کمبود های اقتصادی (که انها سهم خود را دارد) بلکه وجود روشهایی است که بعضا بنام قانون! موجب برخورداری کلان یک عده اندک ومحرومیت اکثریت ملت شده است !

نمونه ی بارز این ادعا طرحی تحت عنوان خرید خدمت سربازی در مجلس است.

انچه مسلم است اینکه دیگر بعد از گذشت چهل وچهار سال از وقوع انقلاب اسلامی نمیتوان با تکیه بر احساسات انقلابی ومذهبی بسیاری از مطالبات بحق مردم را نادیده گرفت چرا که این امر هیچ حاصلی جز سلب اعتماد ورضایت مندی عمومی را در بر نخواهد داشت !

به نظرم این روزها رسانه ها وبویژه انهایی که از بیت المال ارتزاق میکنند بجای پرداختن به شعارها وسردود های زمان انقلاب برخی قطعات عبرت اموز ان دوران مثلا جمله شاه که میگفت

مردم من صدای انقلاب شما راشنیدم

رامکرر پخش نموده تا حواس اهالی حکومت باشد که اگر خواسته های عموم مردم محقق نشود ممکن است زمانی برسد که عبرتها بکار نیاید!

در خاتمه باز هم تاکید دارم که خیلی از مسایلی که امروز در جامعه ما میگذرد هیچ سنخیتی با پیامهای اصلی انقلاب اسلامی ندارد حال حضرات خود دانند

خواه پند گیرند ؛ خواه ملال!

اشتراک گذاری