امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

بحران نا امن شدن مراکز آموزشی

کد خبر: 14404
زمان انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۰ بعد از ظهر -
6 بازدید

یادداشت روز به قلم علی اکبر مختاری؛

بحران نا امن شدن مراکز آموزشی

 

مسمومیت دانش آموزان مدارس دخترانه که ابتدا در قم شروع شد بصورت سریالی در شهرهای مختلف تکرار شده و گسترش این تهدیدات بیولوژیکی به خوابگاههای دانشجویان و مراکز آموزشی دیگر اکنون ابعاد وسیع تری به خود گرفته است. اخبار و روایتهای مختلف  و عدم پاسخگویی شفاف و صریح از سوی نهادهای مسئول به تردید و نگرانی های والدین دانش آموزان افزوده است و در این روزها خبر آن در رسانه های سراسر دنیا منتشر شده و سازمانهای حقوق بشری را نیز حساس کرده است. در داخل نیز  خانواده ها و افکار عمومی را نگران کرده است. در خصوص علل این رخداد در رسانه ها و  شبکه های اجتماعی عوامل مختلفی عنوان میشود و صاحب نظران سناریوهای متفاوتی را بیان میکنند. حامیان دولت و برخی علما دشمن خارجی را عامل این تهدید میدانند. برخی از تحلیل گران به عوامل خودسر و نیروهای تندرو اشاره دارند و برخی این پدیده را به مانورپنهان و غیر رسمی نهاد های امنیتی و نظامی مرتبط میدانند. به هر جهت شهروندان جامعه حق دارند علل و عوامل چنین بازی خطرناکی که موجب هراس و دلهره در نظام آموزشی شده است و احتمال بروزتلفات جانی دارد را بدانند. ادامه این روند قطعا محیط آموزشی در همه نواحی  را نا امن میکند و موجب تشدید  اضطراب و درگیری روانی دانش آموزان و والدین میگردد.

 

با وجود چند دهه بی ثباتی اقتصادی و مشکلات معیشتی شعاری که دائم در رسانه های دولتی و تریبونهای رسمی تکرار می شود اینست که مردم ایران از امنیت بهتری نسبت به مردم دیگر کشورها برخوردارند و احساس ایمنی و امنیت موجب شده تا مردم از دیگر مصائب و مشکلات پیش آمده چشم پوشی کنند و به طور جدی به وضعیت نامطلوب موجود معترض نباشند. اینک با شرایط نا امنی که در مدارس به صورت سریالی رخ می دهد همان تنها تکیه گاه حاکمیت نیز خدشه دار شده و اعتماد جامعه سلب میشود و شوربختانه با شعارها و تبلیغات پر طمطراقی که در خصوص امنیت شهروندان سر می دهند با گذشت چند ماه مردم پاسخ صریح و قاطعی از مسئولین در خصوص عوامل و مسببان این فجایع دریافت نکرده اند و همه خطاها و کاستی ها و تهدیدات به یک عامل بنام دشمن خلاصه می شود.

 

تحلیل دیگر که نیروهای تندرو و خودسر را عامل این جنایات میداند به سبب اینکه این حرکت نشانهای جنسیتی دارد و بیشتر مدارس دخترانه را مورد هدف قرار داده است قابلیت باورپذیری آن بیشتر است. در این تحلیل این تهدیدات ادامه همان رفتارهای تروریستی همچون قتل های محفلی و اسید پاشی و اشغال سفارت در سالهای گذشته است که توسط گروههای تندرو و بنیادگرا در داخل و با دستور و احکام فقهی برخی از مرشدان این گروهها انجام میشود. این گروهها مبانی اعتقادی سخت و متعصبی دارند و جان شهروندان در مقابل افکار و اهداف محفلی آنان هیچ ارزشی ندارد و گاها چند گام جلوتر از سیاستهای حاکمیت حرکت کرده و هزینه های سنگینی برای حاکمیت ایجاد میکنند. به هر سو اگر چه در برخی موارد همسو با سیاستهای رسمی به صورت ایجاد ترس و وحشت  در عرصه های فرهنگی آتش به اختیار می شوند ولی آثار و عواقب این حرکتهای خشن و رعب آور گریبانگیر حکومت خواهد شد.

بخش سوم تحلیل ها که به احتمال اجرای مانورهای نهاد های رسمی حکومت مرتبط میشود این گونه حرکات چنانچه برای ایمن سازی یا آمادگی برای جنگ بیولوژیکی احتمالی در آینده باشد یا اعمالی بازدارنده برای فروکش کردن موج اعتراضات و برداشتن حجاب اجباری در مدارس کشور باشد در این شرایط چنین رفتارهای ارعابی بیش از آنکه به تسلیم شدن و خاموشی معترضان بینجامد موجهای جدیدی از اعتراض و تعطیلی مدارس را ایجاد خواهد کرد و بی تدبیری و ناکارآمدی دولت بیشتر عیان خواهد شد.

اشتراک گذاری